Jobb & Företagande

Livskraftig industri och företagaranda

Jakobstadsregionen är en mångsidig och välmående region med många småföretag och internationella aktörer. Jakobstadsregionen har Finlands mångsidigaste tillverkningsindustri.  Viktiga branscher i regionen är: livsmedel, metall, papper, maskiner&apparater, gummi&plast, båttillverkning, päls, slipmaterial samt konsultering, planering&informationsteknik.  Tyngdpunkterna ligger på internationella kontakter, exportkunnande, hög förädlingsgrad och ett högt tekniskt kunnande.

Har du något nytt att erbjuda?

Har du en konkurrenskraftig idé om hur du skulle förbättra verksamheten eller lönsamheten för företagen i regionen? Eller ligger ditt intresse i att förbättra invånarnas välbefinnande? Definiera din egen nisch och bygg upp en plats för just din kunskap och ditt kunnande!

I Jakobstadsregionen finns en stark tradition av att ta tillvara eget specialkunnande genom företagande. Speciellt inom tjänstemarknaden finns idag tillväxtpotential. Vill du starta upp din egen rörelse hjälper vi dig på vägen – att få bidrag, finna samarbetspartners, arbetskraft och personal. Kontakta Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia för råd och hjälp.

HÄR BOR KVALITETEN - regionbroschyr

Potentiella arbetsgivare i regionen

ALHOLMEN INDUSTRIAL PARK

Alerte Ab – Staden Jakobstads servicetjänster – Lediga jobb

Bildning & kommunal serviceKuntarekry

Social- och hälsovårdsverket (Samkommunen)  – Lediga jobb & praktikplatser

Social & Hälsovårdrekrytointi.com