Pedersöre

Fokus

Smidigare trafik längs huvudvägarna och tryggare lösningar för den lätta trafiken.

bicycle icon bicycle icon

Viktigaste projekt

Fjärde rampen i Edsevökorsningen.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

21,6 miljoner.