Men
under-
hållet då?

Vi pratar om
gropiga asfaltvägar
och grusvägar som
varje vår och höst är
en enda lervälling.

Men även om bra vägar,
som också de kan vara farliga
– speciellt om vinterunderhållet inte
fungerar. Oplogat, djupa spår och
isiga vägytor är alltid en risk.

Vi vet att det finns
många sådana vägar runt
om i nejden. Men det är en
annan historia, och en
annan kassakista.