Larsmo

Fokus

Säkerhet för fotgängare och cyklister.

bicycle icon

Viktigaste projekt

Smidigare trafiklösning i Furuholmen, både för bilister och lätt trafik.

bicycle icon bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

2,9 miljoner.