Kronoby

Fokus

Säkrare korsningar och fler cykelvägar.

bicycle icon bicycle icon

Viktigaste projekt

Gång- och cykelväg längs Flygfältsvägen.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

6,8 miljoner.