Jakobstad

Fokus

Att färdigställa projekt Stamväg 68, för en trygg och smidig trafik till och från Jakobstad.

bicycle icon

Viktigaste projekt

Kållbyvägens korsningsbro.

bicycle icon

TOTAL KOSTNAD

6,6 miljoner.