En
grönare
framtid

Att satsa på i vägarna handlar om att satsa på
vår framtid. Miljövänlig trafik är smidig
– ju färre inbromsningar, desto mindre utsläpp.
Och ju fler cykelvägar, desto bättre möjligheter
till miljövänlig pendling i närregionen.