Allt
hänger
ihop

Varje år transporteras varor till
ett värde av 1 000 miljoner euro
från Österbotten ut i världen.
Med lastbilar, fartyg, tåg och flyg.

Vi måste kunna
ta oss ut i världen
– och våra kunder
ska kunna ta sig hit.

Vägarna är en viktig del av det
logistiknät som binder ihop oss
med resten av regionen,
landet och världen.